ALGEMENE VOORWAARDEN

Op de True Nature Trails reizen is het volgende van toepassing:

1. Aanmelding
1.1 Aanmelding vindt plaats door het opsturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
1.2 Aanmelding wordt bevestigd door een bevestigingsfactuur.
1.3 Aanmelding geldt pas als definitief, na betaling van de reissom op de bevestigingsfactuur.
1.4 Indien het in de informatie genoemde aantal deelnemers niet wordt gehaald, kan de reis door de organisatie*1 geannuleerd worden.

2. Reissom
2.1 De reissom is het op de factuur vermelde totaalbedrag. In de reisinformatie is vermeld wat hierin is inbegrepen en wat niet.

3. Prijswijzigingen
3.1 Als gevolg van wisselende valutakoersen, toeslagen, belastingen en andere externe oorzaken kan de reissom afwijken van de informatie.

4. Betaling
4.1 Binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsfactuur dient een aanbetaling van 30% van de reissom te zijn voldaan.
4.2 Het resterende deel van de reissom dient uiterlijk 2 maanden voor vertrek te zijn voldaan.
4.3 Bij aanmelding binnen 10 weken voor de vertrekdatum dient de volledige reissom per direct te worden voldaan.

5. Annulering
5.1 Bij annulering tot 3 maanden voor de vertrekdatum is 30% van de reissom verschuldigd.
5.2 Bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de vertrekdatum is 50% van de reissom verschuldigd.
5.3 Bij annulering tussen 1 maand voor vertrek en de vertrekdatum is 100% van de reissom verschuldigd.
5.4 Indien de reis onverhoopt geannuleerd dient te worden vanwege omstandigheden buiten de invloed van True Nature Trails om, dan wordt de reis verplaatst naar een andere datum of u ontvangt een voucher om het reeds betaalde bedrag op een ander moment te besteden.
5.5 Gemaakte kosten, na definitieve boeking, door True Nature Trails die niet annuleerbaar zijn, worden in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Deelname vindt plaats op eigen risico.
6.2 Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s van de reis.
6.3 Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de zwaarte van de reis.
6.4 Aanwijzingen en instructies in zake veiligheid vanuit de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot uitsluiting van de reis zonder recht op enige financiële vergoeding of restitutie.
6.5 Aanwijzingen en instructies in zake de fysieke voorbereiding van de reis vanuit de organisatie dienen te worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot uitsluiting van de reis zonder recht op enige financiële vergoeding of restitutie.
6.6 De organisatie is, behoudens nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens de reis.
6.7 Schade aan gehuurd of geleend materiaal is voor 100% voor rekening van de huurder.
6.8 U bent verantwoordelijk voor het vervoer naar de eerste accommodatie en/of het afgesproken ontmoetingspunt. True Nature Trails kan in het geval van schemawijzigingen, vertragingen en/of annuleringen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten die u dient te maken.

7. Onvoorziene omstandigheden
7.1 U kiest bij True Nature Trails voor een avontuurlijke reis en daarmee ook voor een zeker risico. Als wij onze toevlucht moeten nemen tot alternatieven, kunt u ervan op aan dat wij ons uiterste best doen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven.
7.2 Het programma kan door de organisatie worden aangepast indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zoals buitengewone weersomstandigheden, fysieke of psychische problemen van deelnemers, materiaalpech en andere onvoorziene factoren.
7.3 Aanpassing van het programma vindt plaats naar het oordeel van de organisatie.
7.4 Aanpassing geeft geen recht op enige financiële vergoeding of restitutie.

8. Verzekering
8.1 Deelnemers wordt aangeraden om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Een reisverzekering is wel verplicht en moet o.a. een goede bergsportdekking met opsporings- en reddingsacties dekking hebben.

Deze verzekering is niet inbegrepen in de reissom.

9. Afwijkingen
9.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden door de organisatie worden uitsluitend schriftelijk vastgesteld.

(*1 Onder de organisatie wordt in deze Anouk Smit verstaan.)

True Nature Trails
+31 (0)6 22228774
www.truenaturetrails.com
info@truenaturetrails.com